IMG_0346.jpeg
IMG_1515_edited.jpg
IMG_0562_edited.jpg

NYBYGGNATION

MANGÅRDSBYGGNAD i KULTURMILJÖ

Ändrade planer för bevarandet av ett stycke kulturhistoria

 

Från början var det tänkt att det lilla torpet som flyttades till fastigheten för 150 år sedan skulle byggas till.

I nära dialog med kommunen - som i en byggnadsinventering värderat byggnaden som kulturhistoriskt intressant - landade vi till slut i att det är bättre att bygga nytt. Vi utforskade två olika alternativ där nybyggnationen skulle anta en form av mangårds- eller ekonomibyggnad för att smälta in i lantbruksmiljön.

Vårt uppdrag

Idé och skiss
SKISSER & IDÉFÖRSLAG
Projektering
PROJEKTERING
Bygglov
BYGGLOV
Mäklarvärdering
MÄKLAR-
VÄRDERING
Torpet från tidigt 1800-tal är klassificerat som 'kulturhistoriskt intressant' och restaureras nu varsamt för att i framtiden få ett nytt liv som gästhus.
Bygglovshandlingar.jpg
Mäklarvärdering.jpg
Flera förslag till utbyggnad togs fram innan vi landade i en nyproduktion.
En ny mangårdsbyggnad uppförs nu i vinkel till originalhuset för att tillgodose behoven av en nutida livsstil. 
 
En traditionell gårdsbild tar därmed form.
IMG_0572_edited.jpg
IMG_0175%20(1)_edited.jpg

VÄLKOMMEN ATT KONTAKTA OSS!

info@sprojsochtilja.se

Malin 0765808574 / Emilie 0760669921

FLER PROJEKT

  • Instagram - White Circle
  • Facebook - White Circle

Spröjs & Tilja i Lindholmen AB    -    Gårdsvägen 4, 186 94 Vallentuna   -   0760669921/0765808474   -   info@sprojsochtilja.se