Orangeriet_edited.jpg

RENOVERING

UTHUS MED ORANGERI och GÄSTDEL

Fasaden bevaras men innanför pågår en omvälvande förvandling

 

Efter år av förfall ville ägarna till uthuset ge det nytt liv. Istället för att riva och bygga nytt var önskemålet att bevara husets fasad och karaktär, medan det invändigt fick en helt ny funktion i form utav ett orangeri och en gästdel med sovloft.

Vårt uppdrag

Idé och skiss
SKISSER & IDÉFÖRSLAG
Projektering
PROJEKTERING
Återbruk_Blue.png
ÅTERBRUK
Utemiljön runt Stallet planerades med plats för odling, sällskapsytor och, så småningom, även en carport som spinner vidare på uthusets estetik.
tomtkarta_stallet2.jpg
Klätterväxt.png
De smårutiga fönstren placeras bakom dagens bräddörrar. På så vis känns ingreppen i fasaden mindre.
 
Fönstrens format och utseende påminner om de på sekelskiftets ladugårdar. Passande för ett "stall" tyckte vi!
Vi hjälper till med inköp, renovering och frakt av begagnade fönster och dörrar för återbruk i det här projektet.
IMG_1583.jpeg
Under projekteringen tas alla beslut om konstruktion och utföranden så väl interiört som exteriört.
 
Det utgör sedan grunden för kalkyleringen av kostnaderna.
Projektering_Kalkyl_edited.png
Dekor 1.png

VÄLKOMMEN ATT KONTAKTA OSS!

info@sprojsochtilja.se

Malin 0765808574 / Emilie 0760669921

FLER PROJEKT