TILLBYGGNATION

TILLBYGGNAD av ett PER-ALBIN TORP

Mer utrymme för kök, ett badrum och bergvärme.

 

Fem olika förslag till tillbyggnad togs fram och presenterades tillsammans med bl.a. exempel på hur andra Per-Albin torp har byggts ut under åren. Vi undersökte även olika alternativ till uppvärmning och när valet föll på bergvärme anpassades tillbyggnaden för att även inrymma ett "teknikrum" för värmepannan m.m.

Nu kan husets ägare som haft fastigheten inom släkten i generationer flytta till landet permanent.

Vårt uppdrag

Idé och skiss
SKISSER & IDÉFÖRSLAG
Projektering
PROJEKTERING
Bygglov
BYGGLOV
Ansökan om bygglov gjordes tillsammans med anmälan för eldstad, anläggning av enskilt VA och bergvärme.
Tillbyggnaden beräknas stå färdig under våren 2021.
IMG_1632.jpeg
Förutom förslagen till tillbyggnation, presenterades olika alternativ till uppvärmning, samt förslag till renovering av det befintliga huset.
 
Önskemålet var att man genom renoveringen skulle vrida tillbaka tiden till 1910-1920-tal.

VÄLKOMMEN ATT KONTAKTA OSS!

info@sprojsochtilja.se

Malin 0765808574 / Emilie 0760669921

FLER PROJEKT

  • Instagram - White Circle
  • Facebook - White Circle

Spröjs & Tilja i Lindholmen AB    -    Gårdsvägen 4, 186 94 Vallentuna   -   0760669921/0765808474   -   info@sprojsochtilja.se