VERKSAMHETEN UPPHÖR

MOT NYA SPÄNNANDE UTMANINGAR!

Spröjs & Tilja kommer avveckla verksamheten inom kort.

Vi tackar kunder, leverantörer och samarbetspartners för tiden som varit!

Malin kommer driva webbutik och husprojekt vidare i det nya bolaget HUSTRADITION.

Spröjs & Tilja i Lindholmen AB    -     info@sprojsochtilja.se