TILLBYGGNATION

VERANDA  20-TALSVILLA i

SKYDDAD KULTURMILJÖ

En matplats i bästa söderläge med utsikt över Uppsalas kulturlandskap

 

Förslag till veranda och planering av utemiljön runtikring, med flera olika alternativ kring fönstersättning och balkongräckets utformning. Framtagande av kompletta bygglovshandlingar, inklusive en särskild bilaga för redogörelse för hur man tagit hänsyn till den omkringliggande kulturmiljön i utformningen av föreslagna åtgärder.

Bygglov har beviljats och projektet påbörjas januari 2021.

Vårt uppdrag

Rådgivning_2.png
RÅDGIVNING
Idé och skiss
SKISSER & IDÉFÖRSLAG
Bygglov
BYGGLOV
Stödmurar av natursten, en uteplats med runda former och en trädgård som följer med landskapet skapar en varierande, tidstypisk utemiljö i anslutning till verandan.
 
UTDRAG UR OMRÅDESBESTÄMMELSERNA
”För att undvika förfulande terrasseringar på tomten är hus uppförda på s.k. torpargrund att föredra framför de nu så vanliga hustyperna på gjuten bottenplatta. Ta till så mycket som möjligt av de naturliga förutsättningarna som terrängen och vegetationen på byggplatsen ger. Placera och anpassa byggnaderna efter de naturliga marknivåerna.”
Tomtkarta
Kulturmiljö
Rapport
Teknisk beskrivning

VÄLKOMMEN ATT KONTAKTA OSS!

info@sprojsochtilja.se

Malin 0765808574 / Emilie 0760669921

FLER PROJEKT

  • Instagram - White Circle
  • Facebook - White Circle

Spröjs & Tilja i Lindholmen AB    -    Gårdsvägen 4, 186 94 Vallentuna   -   0760669921/0765808474   -   info@sprojsochtilja.se